MOLITVENO SLAVLJE NEDJELJE USKRSNUĆA GOSPODINOVA U OBITELJI

Molitveno slavlje Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova u obitelji

U ZAPRIJEČENOSTI SUDJELOVANJA NA SLAVLJU EUHARISTIJE

 

12. travnja 2020.

 

Predložak za slavlje Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova u obitelji satkan je od navještaja Božje riječi, molitvenih dijelova te tekstova razmatranja o otajstvu uskrsnuća. Predložak je osmišljen za molitveno slavlje u trajanju od oko 40 minuta.

Predlažemo da netko od roditelja bude predvoditelj (P.) molitve, a svi ostali ukućani (S.) sudjeluju odgovarajući, kako bi se u uzajamnosti molitve i riječi postiglo zajedništvo ispovijedanja vjere. Prikladno je da na stolu bude postavljena upaljena svijeća, koja je gorjela u obiteljskome slavlju Vazmenoga bdjenja.

Na početku se, uz slušanje na ovoj poveznici, može otpjevati pjesma: Uskrsnu Isus doista.

Uvod

P.    U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

S.    Amen.

P.    U otajstvu smrti i uskrsnuća svoga Sina Isusa Krista
       Bog nas je pohodio novošću života
       i dao nam već sada živjeti dar njegove vječnosti.

S.    Blagoslovljen Bog u vijeke.

 

P.    Uskrsno jutro nije tek još jedan dan. Ono je Dan. Prvi dan. Prvi od svih. Dan svih dana; dan nad svim danima. U njemu započinje hod vjere, hod Kristove Crkve, hod katkad užurban u brigama za svijet i za prolazan život, a katakad zaustavljen u pritisnutosti bolima i ranama života. Zato žurba pobožnih žena na Isusov grob i trka apostola koji pohitaše onamo kad čuše da Isusa »nema« u grobu, govore o ljudskoj žudnji za Uskrslim Gospodinom, za onim koji rasvjetljuje sve naše tmine. Susret s Uskrslim početak je novoga života. Premda je u nama još nesigurnosti, još straha i sumnje, Dan uskrsnuća preporađa nas za novost života. Uskrsli živi da bismo mi živjeli novošću života. U njegovu uskrsnom dolasku k nama ne priječi ga ni naša ranjenost sumnjama, ni okaljanost grijehom, ni zatvorenost u domove. Dostatno je otvoreno srce koje je željno istinskoga života. U radosnoj želji za njegovom blizinom, koja ozdravlja sve ranjeno i oživljuje sve usahlo, skrušimo se i pokajmo za svoje grijehe.

Ostane se nekoliko trenutaka u tišini.

P.    Gospodine, koji si sišao u smrt
       da nas iz grijeha i smrti izvedeš, smiluj se.

S.    Gospodine, smiluj se.

P.    Kriste, koji si uskrsnućem od mrtvih
       obasjao svijet vječnim životom, smiluj se.

S.    Kriste, smiluj se.

P.    Gospodine, koji snagom svoga Duha
       svoju Crkvu vodiš u slavu Očevu, smiluj se.

S.    Gospodine, smiluj se.

 

P.    Pomolimo se.

Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt
i nama otvorio pristup vječnom životu.
Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća:
obnovi nas, molimo, svojim Duhom,
i daj da i mi uskrsnemo
u svjetlo života.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu tvome
koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog,
po sve vijeke vjekova.

 

Čitanje Božje riječi

Ovdje su donesena biblijska čitanja predviđena za Nedjelju Uskrsnuća Gospodinova. Predlaže se da se navještaj tih odlomaka rasporedi među članovima obitelji, prema prilikama i mogućnostima. Moguće je pročitati samo tekst evanđelja.

 

Prvo čitanje             Dj 10, 34a.37-43

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 118,1-2. 16-17. 22-23

Može se pjevati uz slušanje na poveznici: Ovo je dan.

Pripjev:   Ovo je dan što ga učini Gospodin,
kličimo i radujmo se njemu.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje         Kol 3, 1-4 

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje    Iv 20, 1-9 

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.


Pjevano evanđelje može se slušati na ovoj poveznici: Evanđelje po Ivanu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

Razmišljanje nad Božjom riječju

Slijedi meditacija na temelju biblijskih čitanja. Predvoditelj slavlja ili drugi roditelj mogu čitati sljedeći tekst.

1. Uskršnje Evanđelje je Radosna vijest svih vijesti, navještaj svih navještaja. Zato u njemu postoji puno naglasaka koji hrane našu vjerničku dušu. Osim sadržaja, lijep je i način kojim je pisan, jer se osjeća iskrenost, doživljajnost, bez obilježja predstavljanja likova u uljepšanom svjetlu.

Iz svega izdvajam samo dva poticaja, ona naime koja se odnose na dvoje ljudi koji su se prvi našli pred posljedicama Uskrsnuća: Marija Magdalena i apostol Ivan, odnosno ‘Ljubljeni učenik’. Oni se nalaze pred istim događajem: pred nestankom mrtvoga tijela položenoga u grob prije dva dana, ali su njihovi postupci drukčiji.

Marijina reakcija mogla bi se nazvati redovitom, štoviše racionalnom, u susljednosti tumačenja: u petak je položeno tijelo, jutros ga nema; dakle: netko ga je odnio. Ivanova reakcija nije na tome tragu ‘linearnih’ zaključaka. Njegov zaključak odudara; ne pripada pokušaju razumijevanja samo od vanjskih pokazatelja. On vidje i povjerova.

2. Kao da se nalazimo pred dvije razine, unutar dvaju načina uporabe ljudskoga shvaćanja. Na prvoj se razini pokušava razumjeti, dok se na drugoj prihvaća razumjeti da čovjek ne može sve i do kraja razumjeti.

Sveti je Augustin razlikovao ‘razumski pristup’ i ‘duhovni pristup’, prema razlici između onoga što obuhvaća animus i onoga što opisuje anima. Potrebno je naglasiti da se ne radi o lošima i dobrima; i tražitelji objašnjenja i ljudi koji prihvaćaju otajstvo ljudi su kojima je stalo, nisu ravnodušni i Bogu su očito mili.

Ako bismo htjeli razvrstati stavove ljudi, možda je to najbolje koristeći aforizme. Tako jedan kaže: »Potreban je sav, cijeli život, da bi se shvatilo da se sve ne može shvatiti.« Drugi glasi: »Zadnji korak razuma je dopuštanje da postoje stvarnosti koje ga nadilaze.« I treći: »Za čovjeka koji vjeruje objašnjenje nije potrebno, a onomu tko vjeruje objasniti nije moguće.«

Ostaje nam divljenje pred otajstvom, pred načinom na koji Bog otvara ljudski um i srca. Neki imaju uvid, primili su dar vjerovanja, dok drugi idu posrednim putem, tražeći, mučeći se u sebi, u čežnji za svjetlom. Upravo u toj čežnji i nastojanju postoje mrvice dara. Ono što je, čini se, najgore, besplodno, jest zapravo ravnodušnost, kao izgovor, kao odbacivanje pitanja, kao da je nepotrebno.

I Marija Magdalena i Ivan ostaju na tren s istim pitanjem. Odgovor je susret s otajstvom, s onim što nas nadilazi i otvara smislu. Sam Isus je učenicima rekao: »Nitko ne može doći k meni, ako ga ne privuče Otac koji me posla.« (Iv 6, 44) Jednako tako, misleći na svoju muku na križu, veli: »Kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« (Iv 12, 32) Otajstvo privlači, ali mu treba pristupiti u poniznosti; biti svjestan vlastitih granica, granica čovjeka.

3. Pred raznim nevoljama u kojima žive ljudi i narodi, a sada i cijelo čovječanstvo, čuju se ocjene pa i optužbe da Bog šuti. Bog govori i sada, osobito prazninom Isusova groba. Kao što kaže kardinal Bagnasco: »Ako se čini da Bog šuti, to je zato jer je čovjek gluh. U Zapadnome svijetu čovjek je sve manje razgovarao s Bogom, a sve više sam sa sobom te je tako narušio i razgovor s drugima. Kada čovjek previše ‘razgovara’ sam sa sobom, uvjerava se da je u pravu, da sve razumije, i udaljava se od stvarnosti. I premda smo se udaljili od Boga, gradeći ‘raj na zemlji’, on nam je i dalje blizu. Božji je glas ponekad snažan, ali češće je poput lahora, ne želi se nametnuti; želi naš odgovor u slobodi. Samo Bog uistinu poštuje našu slobodu.« (Avvenire, 3. travnja 2020.)

Biti zadivljen pred otajstvom života… I onda kada se čini da je prevladala smrt. Otajstvo života koje seže onkraj smrti: to danas slavimo i molimo Gospodina da nam učvrsti vjeru, da nam daruje divljenje; čak i ne toliko pred bezmjernim čudima, nego pred blizinom i ljubavlju čovjeka.

I mi kao vjernici, i mi kao hrvatski narod imamo Galileju u koju nas Gospodin vraća. Samo se treba pitati jesmo li sposobni diviti se životu, darovanom i otajstvenom.

Mračna tišina Vazmene noći obasjana je otajstvom. To svjetlo budi zadivljenost. Čovjek koji nije zadivljen stvorenim svijetom, ljudima, susretima, ostaje u zatvorenosti i praznini. Zbunjujuća tama praznoga groba ispunja se smislom koji mogu vidjeti samo oči duše.

Tu su čežnju u sebi očito nosili ljudi prije Kristova utjelovljenja. Tako je Platon zapisao: »Oči duha započinju prodirati kroz tamu samo onda kada tjelesne oči počinju slabjeti.«

Bože, operi nam oči i duše svjetlom ljubavi svoga Sina koji je za nas umro, oslobodio nas grijeha i zla; koji je za nas uskrsnuo.

(priredio: mons. Ivan Šaško)

Može se ostati nekoliko trenutaka u tišini i razmatranju. Članovi obitelji mogu i sami iznijeti svoj doživljaj Božje prisutnost i spoznaje Boga kao onoga u čijoj je ruci život svijeta.

 

Ispovijest vjere

P.    Rasvijetljeni svjetlom Uskrsloga Gospodina,
       ispovjedimo vjeru Crkve.

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


Prošnje

P.    Ovdje smo okupljeni ne samo kao obitelj,
povezana našim naravnim, obiteljskim vezama;
ovdje smo i kao Crkva, obitelj nanovo rođenih,
u jedno povezanih snagom novosti života
koju nam je darovao Gospodin Isus svojim uskrsnućem od mrtvih.
U zajedništvu s cijelim Božjim narodom
zazovimo nebeskoga Oca
da nas ispuni uskrsnom radošću
i rasvijetli nam srce za spoznaju Kristove blizine:

Molitvene zazive mogu moliti članovi obitelji naizmjenice. Prikladno je ovdje uključiti djecu.

 1. Oče nebeski, ti si nad Isusovim praznim grobom
  rasvijetlio vjeru prestrašenih učenika:
  oslobodi svoju Crkvu od straha pred budućnošću
  i okrijepi ju Kristovim Duhom
  da svakomu čovjeku svjedoči nadu u život vječni, molimo te.
 2. Oče nebeski, ti si po uskrsnuću svoga Sina
  obnovio božansko dostojanstvo ljudskoga roda:
  daj svim vjernima da uvijek žive snagu novosti
  koja pobjeđuje tamu grijeha i smrti
  te budu graditelji novoga svijeta, molimo te.
 3. Oče nebeski, ti si vjeru Crkve sazdao na svjedočanstvu svetih apostola: okrijepi nam vjeru da svojim životom i sami budemo
  svjedoci tvoje ljubavi koja obnavlja svijet, molimo te.
 4. Oče nebeski, snagom života, okrijepi sve bolesne,
  a svima koji se brinu za njihovo ozdravljenje
  udijeli snage i strpljivosti za radosno služenje, molimo te.
 5. Oče nebeski, snagom Kristova uskrsnuća privedi u vječno blaženstvo braću i sestre od kojih se po smrti rastadosmo, molimo te.

Ovdje se mogu dodati i posebne molitvene nakane obitelji: za odsutne članove, za bolesne, za susjede…

P.    Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom
       koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.   Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

Duhovna pričest

P.    Okrijepljeni Božjom riječju i pouzdani u njegovu dobrotu,
       skrušimo se ponizno pred njegovim licem
       da bismo mogli biti dostojan stan njegovu Sinu.
       Probudimo živu želju za Gospodinom u duhovnoj pričesti.

Svi zastanu kratko u tišini kajući se za grijehe. Potom svi zajedno mole zaziv:

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

Svi zastanu kratko u tišini sjedinjujući se s Gospodinom Isusom Kristom.
Potom svi zajedno mole:

P.    Gospodine Isuse Kriste,
       koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi,
       u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način
       izričem ti svoju ljubav i čeznuće da budem jedno s tobom;
       smjerno te molim: otvori vrata moga srca
       i po snazi svoga Duha nastani se u meni
       kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio
       ljepotu zajedništva s tobom.
       Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća
       koje rasvjetljuje sve tmine i sav život.
       Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom.
       Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe.
       Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

S.    Amen.

 

Zaključna molitva

P.    Svemogući Bože,
       rasvijetlio si nas uskrsnućem svoga Sina
       i dao nam već sada hoditi u novosti života.
       Rasprši u nama svaku tamu grijeha,
       oslobodi nas tjeskobne brige za svijet koji prolazi
       i daj nam srcem težiti za onim što je gore,
       gdje ti u svojoj slavi,
       sa svojim Sinom Isusom Kristom,
       živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

        S.    Amen.

Završetak molitvenoga slavlja

P.    Blagoslov Svemogućega Boga Oca,
       po snazi uskrsloga Gospodina,
       neka siđe na nas i ostane vazda s nama.

S.    Amen.

Potom svi zajedno mogu zapjevati pjesmu: Kraljice neba, raduj se.

ili se izmoli pozdrav Blaženoj djevici Mariji.

P.    Kraljice neba, raduj se, aleluja!

O.   Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja!

P.    Uskrsnu kako je rekao, aleluja!

O.   Moli za nas Boga, aleluja!

P.    Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja!

O.   Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

P.    Pomolimo se.
       Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet
       uskrsnućem svoga Sina,
       Gospodina našega Isusa Krista,
       daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji,
       postignemo radosti vječnoga života.
       Po istom Kristu Gospodinu našem.

O.   Amen.

 

Priredio:
Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, www.hilp.hr
Zagreb, ožujak 2020.

 

Preneseno sa: http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/molitveno-slavlje-nedjelje-uskrsnuca-gospodinova-u-obitelji-1267.html