Knjižnica

on Posted in Župa.

Samostanska je knjižnica znamenita po velikom broju sačuvanih inkunabula: tu ih je registrirano čak 26. U njoj su i brojna stanja izdanja hrvatskih pisaca, medu kojima i Marulićev Evanđelistar iz 1516. godine. Inače, veliki je pisac bio povezan s poljudskim samostanom kojemu u oporuci 1521. godine ostavlja tri knjige (Compendium Bibliae, Biblia cam Nicolao de Lyra, Homelie Origenes), dok je Platonova djela ostavio pnijatelju, biskupu Tomi Nignisu.

Na djelu fra Nikole de Lyra sačuvane su pomno ispisane Marulićeve bi1ješke i poneki usitnjeni crtež.

U skromnom rukopisnom fondu najvrijedniji je Gospin plač iz XV. stoljeća.