Popis ulica koje pripadaju župi

on Posted in Župa.

SUTROJIČIN PUT

- cijela

PUT SUPAVLA

- neparni: od br. 3 do 17

- parni od br. 2 do 32

LORA

- od br. 157 do 207 (dio Zrinsko-Frankopanske)

POLJUDSKO ŠETALIŠTE

– cijela 

UL. GRADA ANTOFAGASTE

- cijela

STARČEVIĆEVA

- samo brojevi 21, 25 i 32

PUT SKALICA

- samo neparni brojevi

ZRINSKO-FRANKOPANSKA

- neparni: od br. 27 do 51

- parni: od br. 22 do 34

HRVATSKE MORNARICE

- neparni: od br. 1 do 11

- parni: od br. 16 do 44

KARAMANOVA

- neparni: od br. 1 do 11

- parni od br. 2 do 8

PLANČIĆEVA

- svi neparni

- parni: od br. 2 do 14

RENDIĆEVA

- neparni: od br. 35 do 49

- parni: od br. 14 do 26

JOBOVA

- samo parni od br. 12 do 28