ŽUPNE OBAVIJESTI - 14. NEDJELJA KROZ GODINU - 03.07.2022.

Kroz ovaj tjedan u Crkvi slavimo:

         Ponedjeljak: Sv. Elizabeta Portugalska,

         Utorak: SV. ĆIRIL, monah i METOD, biskup, zaštitnici Europe

         Srijeda: Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica

         Subota: Sv. Nikola Pick i drugovi, mučenici

U utorak je pobožnosti na čast sv. Ante 15 minuta prije večernje mise koja je u 20 sati. Nakon mise je klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetome organizira Tridesetodnevnicu svetih misa za hrvatski narod u domovini i svijetu. Potičemo vjernike da kroz 30 dana budu u molitvi i misama za duhovno dobro našeg naroda. Plakat je na oglasnoj ploči.

Iduće subote 09. srpnja, u 10 sati u crkvi Svete Obitelji u Solinu slavit će se svečana sveta misa na kojoj će apostolski nuncij predati metropolitanski palij nadbiskupu Draženu Kutleši.  Potičemo vjernike da dođu na ovu svečanost u Solin.

Tisak: novi broj Glasa Koncila...

Imenovano novo Župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027.

Župno pastoralno vijeće je sa­vjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udje­la u pastoralnoj službi. Njego­va je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvari­vanju pastoralnog djelovanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pa­storalom u župi, predstavnik redovničkih za­jednica te župe i predstavnici vjernika laika. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordina­riju na odobrenje pa se vijeće konstituira odo­brenjem ordinarija. Mandat im traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjedni­ce vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

Dekretom nadbiskupa splitsko-makarskog mons. Marina Barišića od 04.travnja 2022. konstituirano je novo župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027. godine u sastavu: fra Tomislav Hrstić (župnik), fra Anselmo Stulić (župni vikar), s. Lidija Čotić (katehistica), Branimir Bošnjak, Jakša Ćosić, Ivan Jukić, Žarka Karoglan Šljivić, Roberto Klisović, Ante Krolo, Mario Kušeta, Mirjana Malenica, Ankica Mišković, Mila Ramljak, Stipe Zrno, Nediljko Ezgeta, Anđa Mikulić, Zdravka Penava i Ante Poljak.

 

 

 Na slici: članovi ŽPiEV u mandatnom razdoblju 2022-2027.