Duh Životvorac

Duh istine

Svi ljudi traže istinu. Već mala djeca pitaju roditelje što je ovo ili ono, a također i zašto je nešto takvo kakvo jest. Ona su mali filozofi.

Kasnije kroz život, kako dijete sve više upoznaje svijet, tako se širi i njegovo traženje istine. Kada čovjek odraste njegova se pitanja nastavljaju: od propitivanja istinitosti nekih vijesti pa sve do posljednjih pitanja - tko sam, odakle sam i kamo idem. Čovjek traži istinu do kraja života. Jedno od osnovnih filozofskih pitanja jest što je to istina i je li ju moguće spoznati. U današnje doba znanosti i tehnike pitamo se koliko nam one mogu pomoći da otkrijemo istinu. I zaista pomoću moćnih metoda i pomagala pred nama se otkriva čudesan i skladan svijet od atoma do galaksija, a koji svoj vrhunac dostiže u čovjeku. Zapanjuje toliki red i točnost fizikalnih konstanti koje da su samo malo veće ili manje svemir i život u njemu uopće ne bi mogli postati i opstati. Gledajući silnu veličinu svemira pitamo se čemu sve to i zar je moguće da negdje drugdje nema još malih radoznalaca koji postavljaju ovakva pitanja. Što je istina?

Čovjek. Kako li je krhak i kako li je veličanstven! Kako li mu divno rade stanice, tkiva i organi! Ali odakle i zašto bolest? Kako on to misli i osjeća? Kako je svjestan? Zašto traži istinu? Zašto se boji? Zašto moli? Zašto vjeruje? Zašto umire? Što je život? Što je istina?

Znanost iako je postigla ogromni napredak u istraživanju prirode i čovjeka ipak sve više postaje svjesna svojih granica i hrli u susret filozofiji i teologiji. Unatoč tome ostaje čovjek sa svojom patnjom i smrću? Je li moguć izlaz? Ima li spasa? Što je istina?

Postoji odgovor! Vjera pruža rješenje! Isus Krist jest Spasitelj! On je Put, Istina i Život. Ali, zašto mu ne vjerujemo? Zašto se bojimo? Zašto živimo kao da nije došao i kao da nije Emanuel - s nama Bog? Postoji odgovor: treba nam Duh Istine! Onaj Duh koji je Ljubav Oca i Sina i iz koje je nastao svijet i čovjek, Duh Gospodin i Životvorac, onaj Duh koji je govorio po prorocima, onaj Duh po kojem zače Blažena Djevica, onaj Duh u kojem svoje djelo Otkupljenja izvrši naš Gospodin i čijom ga snagom Otac uskrisi, onaj Duh koji siđe nad apostole i Mariju i po kojem oni silna djela činjahu, onaj Duh koji u skrovitosti naših dana i srdaca u nama kliče: "Abba! Oče! Tata" Duh Branitelj kojega Gospodin Isus obeća. Sa svetim Franom više od svega čeznimo za Duhom Gospodnjim i njegovim svetim djelovanjem. Imajmo milosrđa prema Isusu i poslušajmo ga.

Svetkovina Duha Svetoga

U crkvi Svete Trojice bit će duhovsko bdijenje koje počinje krunicom u 21 h i sv. Misom u 21:30 i nastavlja s euharistijskim klanjanjem.

Na samu svetkovinu Duha Svetoga (Duhovo) u crkvi Uznesenja Marijina na Poljudu slavimo euharistiju u 9, 10, 11:30 i 19 h. Sakrament pomirenja prije sv. Mise.

Fotografija od Samostan sv. Ante Poljud.

Dj 2, 1-11 Čitanje Djela apostolskih

 
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
 
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
 
Riječ Gospodnja.

Sveti Matija

Danas, 14. svibnja, blagdan je sv. Matije apostola. Imendan je ujedno našem gvardijanu fra Matiji. Slavimo euharistiju u 7 h, sakrament krštenja u 11:30.

 

U crkvi Svete Trojice bit će duhovsko bdijenje koje počinje krunicom u 21 h i sv. Misom u 21:30 i nastavlja s klanjanjem.

Fotografija od Samostan sv. Ante Poljud.

Dj 1, 15-17.20-26 Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom — a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša — i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onima što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.
Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi! Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus — počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas — treba da bude s nama svjedokom njegova uskrsnuća.« I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.« Onda baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.
Riječ Gospodnja.

Ps 113, 1-8

Gospodin ga posadi s prvacima svoga naroda!

Hvalite, sluge Gospodnje,

hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!
Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Iv 15, 9-17 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«
Riječ Gospodnja.

Šimune Ivanov, ljubiš li me?

 
Misu mladih na temu 'TKO TU KOGA LJUBI?' u crkvi Gospe od zdravlja u petak, 13. svibnja u 20:30h će predvoditi don Tomislav Čubelić, a pjesmom animirati VIS Izidor. :)
 
Nakon Mise i klanjanja, održat će se duhovsko bdijenje do 00:00h koje predvodi fra Petar Komljenović.
 

 

Susret za roditelje, kumove i krizmanike s djeliteljem sakramenta potvrde bit će u ponedjeljak, 16. svibnja u 20 h.

Iv 21, 15-19 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«
 
Riječ Gospodnja.