RASPORED ŽUPNE KATEHEZE u šk.god. 2023/2024.

PRVOPRIČESNICI - subotom u 9.00 ili 10.00 sati

KREATIVNE RADIONICE - subotom u 11.00 sati

DJEČJI ZBOR - subotom u 10.30 sati

PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE - subotom u 11.00 sati

KRIZMANICI - utorkom u 9.30 ili 17.00 sati

SUSRETI MINISTRANATA - subotom u 10.00 sati

SUSRETI FRAME - četvrtkom u 20.30 sati