Krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Danas u četvrtak 19. svibnja, počinje trodnevnica pred svetkovinu Presvetoga Trojstva. U našoj crkvi Svete Trojice molitva je sv. Krunice u 18:30 i euharistija u 19 h. (u crkvi Uznesenja Marijina također je u 19 h).

 

Sakrament pomirenja (ispovijed) za krizmanike, roditelje i kumove u 20:15.

Mt 28, 18-20: Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!«»I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«