Svetkovina Duha Svetoga

U crkvi Svete Trojice bit će duhovsko bdijenje koje počinje krunicom u 21 h i sv. Misom u 21:30 i nastavlja s euharistijskim klanjanjem.

Na samu svetkovinu Duha Svetoga (Duhovo) u crkvi Uznesenja Marijina na Poljudu slavimo euharistiju u 9, 10, 11:30 i 19 h. Sakrament pomirenja prije sv. Mise.

Fotografija od Samostan sv. Ante Poljud.

Dj 2, 1-11 Čitanje Djela apostolskih

 
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
 
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
 
Riječ Gospodnja.