ŽUPNE OBAVIJESTI - 19. NEDJELJA KROZ GODINU - 07.08.2022.

Kroz ovaj tjedan u Crkvi slavimo:

         Ponedjeljak: SV. DOMINIK, blagdan

         Utorak: SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA, blagdan

         Srijeda: SV. LOVRO, blagdan

         Četvrtak: SV. KLARA ASIŠKA, blagdan

Sutra počinje trodnevnica povodom blagdana sv. Klare Asiške u samostanskoj crkvi sestara klarisa u Splitu. Raspored trodnevnice i misa na samu svetkovinu imate na oglasnoj ploči.

U utorak je pobožnost na čast sv. Ante 15 minuta prije večernje mise koja je u 20 sati. Nakon mise je  klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

U petak počinje trodnevnica na čast Velike Gospe. U gradu se svečano slavi kod franjevaca kapucine kod Gospe od Pojišana.

Jučer je započela molitvena oktava za svetost biskupa i svećenika u našoj župnoj crkvici sv. Trojice. Trajat će 8 dana od 6.-14. kolovoza. Raspored molitvenog programa imate na oglasnoj ploči i na našoj web stranici.

Na današnjim jutarnjim misama je oproštaj župnika fra Tomislava i ž. vikara fra Anselma od naših vjernika jer idu na nove službe koje im je odredila uprava naše provincije. Zahvaljujemo se svima na suradnji i pomoći koju smo doživjeli u ovoj župi i svetištu sv. Ante na Poljudu. Budućem župniku fra Frani i njegovu pomoćniku fra Nikici želimo Božji blagoslov u pastoralnom radu ove župe.

Tisak: novi broj Glasa Koncila

Imenovano novo Župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027.

Župno pastoralno vijeće je sa­vjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udje­la u pastoralnoj službi. Njego­va je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvari­vanju pastoralnog djelovanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pa­storalom u župi, predstavnik redovničkih za­jednica te župe i predstavnici vjernika laika. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordina­riju na odobrenje pa se vijeće konstituira odo­brenjem ordinarija. Mandat im traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjedni­ce vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

Dekretom nadbiskupa splitsko-makarskog mons. Marina Barišića od 04.travnja 2022. konstituirano je novo župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027. godine u sastavu: fra Tomislav Hrstić (župnik), fra Anselmo Stulić (župni vikar), s. Lidija Čotić (katehistica), Branimir Bošnjak, Jakša Ćosić, Ivan Jukić, Žarka Karoglan Šljivić, Roberto Klisović, Ante Krolo, Mario Kušeta, Mirjana Malenica, Ankica Mišković, Mila Ramljak, Stipe Zrno, Nediljko Ezgeta, Anđa Mikulić, Zdravka Penava i Ante Poljak.

 

 

 Na slici: članovi ŽPiEV u mandatnom razdoblju 2022-2027.