13 utoraka u čast sv. Anti

Dragi štovatelji sv. Antuna!

Danas započinje pobožnost 13 UTORAKA u čast sv. Antuna, s kojom se na poseban način pripremamo za blagdan sveca čitavoga svijeta.

Dolazimo sa svih strana, svatko sa svojim mislima i prošnjama, a slaveći Euharistiju osjećamo zajedništvo i međusobnu ljubav na kakvu je naš svetac neprestano pozivao. Nije mu bilo teško trpjeti za sve nas pa neka ni nama ne bude teško odvojiti dio svoga vremena kojim ćemo dobiti olakšanje u našim srcima, pomoć u našim nevoljama te nadu u bolje sutra koja nikada ne umire. Zaboravimo barem na kratko naše nedaće te se prepustimo Bogu da vodi nas i naš život i recimo sami sebi da želimo nasljedovati sv. Antuna!

Pobožnost započinje u 17:30, a slavlje Euharistije u 18 sati!

Radovi na svetištu

Dragi vjernici i posjetitelji našeg svetišta sv. Ante. Jučer, 2. ožujka, Bog nam je podario lijepo vrijeme te su izvršeni značajni radovi u našem svetištu pred crkvom koje možete pogledati na fotografijama.

Sada nas čeka postavljanje kamenih ploča i daljnje uređenje svetišta. Hvala svima koji su pomogli i koji pomažu našem svetištu sv. Ante. Božji blagoslov radnicima i dobročiniteljima po zagovoru sv. Ante!