Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

on Posted in Župa.

Župno pastoralno vijeće je sa­vjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udje­la u pastoralnoj službi. Njego­va je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvari­vanju pastoralnog djelovanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pa­storalom u župi, predstavnik redovničkih za­jednica te župe i predstavnici vjernika laika. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordina­riju na odobrenje pa se vijeće konstituira odo­brenjem ordinarija. Mandat im traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjedni­ce vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

Odobrenjem mons. Marina Barišića, nadbiskupa splitsko-makarskog, u našoj župi Svete Trojice na Poljudu 2017. godine osnovano je župno pastoralno i ekonomsko vijeće.

U mandatnom razdoblju od 2017.-2022. godine djelovali su: fra Tomislav Hrstić (župnik), fra Frano Delić (zam. fra Anselmo Stulić) (župni vikar), s. Lidija Čotić (katehistica), Ana Baran, Nera Butić, Mato Čakarić, Žarka Karoglan, Krešimir Laptoš, Ružica Mikačić, Vladimir Mikulić, Zdravka Penava, Ante Poljak, Miro Renić, Anita Šilović, Marko Šindik (zam. Ivan Jukić), Stipe Zrno.

Na slici: članovi ŽPiEV u mandatnom razdoblju 2017-2022.

 

Dekretom nadbiskupa splitsko-makarskog mons. Marina Barišića od 04.travnja 2022. konstituirano je novo župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027. godine u sastavu: fra Tomislav Hrstić (župnik), fra Anselmo Stulić (župni vikar), s. Lidija Čotić (katehistica), Branimir Bošnjak, Jakša Ćosić, Ivan Jukić, Žarka Karoglan Šljivić, Roberto Klisović, Ante Krolo, Mario Kušeta, Mirjana Malenica, Ankica Mišković, Mila Ramljak, Stipe Zrno, Nediljko Ezgeta, Anđa Mikulić, Zdravka Penava i Ante Poljak.

 

 

 Na slici: članovi ŽPiEV u mandatnom razdoblju 2022-2027.