S.B. fra Ivan Peran - spisateljski rad

on Posted in fra Ivo Peran.

Bibliografija:

 

- Okružnice, mnogovrsni članci, dopisi, putopisne crtice (objavljeni u Vjesniku Provincije sv. Jeronima posebno za vrijeme službe provincijala od 1973. - 1982.).

 

- Razni članci u "Sv. Ceciliji", "Maruliću", "Danici" i "Riječkom teološkom časopisu".

 

- Razne pjesme, od kojih su mnoge izvođene, mada nisu tiskane.

 

- Razne skripte iz glazbene materije za đake i studente, kao i skripte iz drugih predmeta koje je predavao.

 

- "Obrisi o glazbenom životu u Dubrovniku s posebnim osvrtom na samostan Male braće" u: Samostan Male braće u Dubrovniku. Izd. Mala braća i KS. Zagreb 1985.

 

- Životopis fra Bernardina Tomašića (rukopis).

 

- Kratke meditacije za nedjelje, blagdane i svagdane kroz čitavu godinu (rukopis).

 

Drame, igrokazi, recitali, scenski prikazi: (nisu tiskane).

 

- Prikazanje Marijino (1954.) Izvođeno u Dubrovniku, Splitu i drugdje.

 

- Vječna melodija (1954.) (Drama iz sjemenišnog života).

 

- Božićni misterij (1955.)

 

- Noć u Porcijunkuli (1956.)

 

- Ljubav do konca  (1956.) (Pasijonske igre - više puta izvođeno na Košljunu).

 

- One noći, dok je u dvorištu visjela plahta (1958.) (vazm. recital).

 

- Žrtva ljubavi (1959.) (Recital uz biserni jubilej misništva o. Augustina Juničića na Košljunu).

 

- Suscipiat (1960.) (Igra u pet slika. Iz života fra Bernardina Tomašića, franjevačkog klerika. Izvedeno na Pašmanu - Kraj, uz postavljanje spomen ploče, 2. VIII 1960. godine).

 

- Zaruke u zoru (1961.) (Pjesnik Divini postaje franjevac).

 

- Porta Arizafskog samostana (1963.) (Scenski prikaz, uz 500 godišnjicu sv. Didaka, franjevca. Izvedeno na Košljunu).

 

- U prvoj Božićnoj noći (1963.) (Recital s pjevanjem).

 

- Neobična parnica (1963.) (Scenski prikaz iz života sv. Franje).

 

- Braća - nebraća (1965.) (Legenda o postanku Košljuna).

 

- Pjesma u kapitelima samostana Male braće u Dubrovniku (1970.).

 

- Marijin slikar (1970.) Legenda o svetištu Majke Božje od Anđela nad Orebićem. (Recital s pjevanjem - više puta izvedeno).

 

- Svjetlo na Otoku (1975.) (Veliki recital s pjevanjem, uz jubilej Gospe od Otoka u Solinu 976- 1976.)

 

- Ninska legenda (1979.) (Recital - izveden u Ninu u godini kneza Branimira 879-1979).

 

- Jeka Svetodamjanskog poslanja (1980.) (Triptihon - izveden uz 700 god. posvete crkve sv.  Frane u Zadru).

 

- "Blaženi Marko" (Recital o Franjevcu o. Marku Tvrdeiću - izveden u njegovu rodnom mjestu, Pupnatu na Korčuli, prigodom 200 godišnjice njegove smrti 1785-1985.).

 

- Suton i osvit nad crkvicom sv. Lucije u Jurandvoru G. G. 1447. (1985.) (Scenski prikaz - izvedeno na Košljunu i u Baški).

 

- Šapat pod pločnikom crkve Marijina Navještenja na Košljunu (1991). (Scenski prikaz prigodom otkrića temelja trobrodne benediktinske crkve pod sadašnjom crkvom).

 

- Krbava (1993.) (Drama uz 500 god. Krbavske bitke 1493. - izvođena u Rijeci i na Košljunu).

 

- Salve Regina, na Košljunu (1994.) (Trolist, recital, uz spomen na Mariju Katarinu Frankopan - izvedeno na Košljunu).

 

Prijevodi:

 

Ivan Gobry. Sv. Franjo Asiški i Franjevački duh. (St Francois d` Assise et l` esprit franciscain. Paris 1959.) Zadar 1960.

 

Ignacio Larranaga. Marijina šutnja. (El silencio de Maria. Cefepal - Chile 1978. Madrid) Zagreb 1984. (skupa sa M. Mandićem, salez.).