MOLITVENO SLAVLJE VAZMENOGA BDIJENJA U OBITELJI

Molitveno slavlje vazmenoga bdjenja u obitelji

U ZAPRIJEČENOSTI SUDJELOVANJA BOGOSLUŽJU

 

Velika subota, 11. travnja 2020.

 

Vazmeno trodnevlje, koje smo započeli na Veliki četvrtak, doseže svoj vrhunac u Vazmenome bdjenju. Bogato slavlje ove noći nazvali smo bdjenjem, riječju koja bogatstvo obrednosti zaodijeva u iščekivanje, u budnost, u predanost onomu što će se zbiti. Bdjenje, neodvojivo od sumraka i noći, odvaja nas od naših briga i dnevnih poslova, odvaja nas i od uobičajene obrednosti večeri, darovane obitelji i odmoru, te nas izlaže iskustvu tame i noći. Upravo u tom ozračju noći i u ranjenosti grijehom proslavljamo Kristovo vazmeno otajstvo. Sva tri slavlja vazmenoga trodnevlja događaju se na razmeđu dana i noći, proslavljajući tri trenutka Kristova otajstvenoga prijelaza. Prvi je Kristovo predanje na posljednjoj večeri, drugi je Kristov prijelaz u smrt, a treći trenutak, koji nas kroz bdjenje odvlači dugo u noć, u novi dan, proslavlja Kristov prijelaz iz smrti u novost života, vječnost koju liturgija naziva »danom koji ne pozna zalaza«. Stoga ovo bdjenje, u kojem je kruna Isusova prolaska zemljom, govori o apsolutnosti prijelaza, o prijelazu nakon kojega više nema nikakvoga ograničenja, nego samo vječnost i beskraj. To je dar koji milosno proizlazi iz Kristova uskrsnuća.

Predložak slavlja Vazmenoga bdjenja u obitelji, oblikovan je od četiriju dijelova: Službe svjetla, Službe riječi, Obnove dara krsne vjere i Duhovne pričesti.

Na stolu je dovoljno pripremiti svijeću koja će biti upaljena u naznačenome trenutku slavlja. Priliči da to bude nova svijeća, u znak »novoga svjetla«, svjetla vječnosti koje Gospodin užiže u nama svojim uskrsnućem.

 

Služba svjetla

Molitveno slavlje započinje u tišini, nastavljajući se na tišinu kojom je završilo bogoslužje Muke Gospodinove. Predvoditelj slavlja započne slavlje riječima uvoda:

P.    Isusovom smrću, bilježi evanđelist Luka, »nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča« (Lk 23, 44). Pobuna protiv Boga rađa tamom; ostavlja čovjeka u tmini, u smrtnosti, u sjeni smrtnoj. Ali Bog ne ostavlja čovjeka. Silaskom u smrt Krist je rasvijetlio smrt, raspršio njezine tmine i obasjao put do novoga života u Očevoj vječnosti.

I noć u kojoj smo okupljeni omogućuje nam doživjeti snagu svjetla. Kao što je u tami potrebno svjetlo, tako je ljudskomu životu potreban božanski život. Stoga u slavlju vazmenoga bdjenja, u slavlju Gospodinova uskrsnuća, posebno mjesto ima znak svjetla. Krist koji za sebe reče »Ja sam svjetlost svijeta«, zbiljnost te riječi otkriva u svome uskrsnuću iz tame smrti. On je Svjetlo istinsko koje dođe svijet, svjetlo istinsko koje raspršuje tamu smrti, svjetlo istinsko koje razotkriva svaki grijeh i svako zlo, svjetlo istinsko koje sjaji svjetlošću Božje vječnosti.

S tim mislima večerašnje slavlje započinjemo u okupljenosti oko svijeće; u zrakama svjetla koje miluju naša lica kušamo snagu Božje rasvjetljujuće prisutnosti. »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.« (Ef 5,14).

Predvoditelj slavlja potom upali svijeću koja, ako je moguće, neka bude jedini izvor svjetlosti u prostoru molitvenoga slavlja.

Potom netko od ukućana izmoli sljedeće riječi iz Ps 27 i Ps 18.

Bog mi je svjetlost i spasenje,
koga da se bojim.

On je štit života moga,
pred kime da strepim.

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:

da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.

U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodin se uzdaj!    
(Ps 27, 1.4.7-9.13-14)

Ljubim te, Gospodine,
kreposti moja!

Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

Gospodine, ti moju svjetiljku užižeš,
Bože, tminu moju obasjavaš.              
(Ps 18, 2-3.29)


Služba Riječi

Ovdje su donesena tri starozavjetna čitanja te poslanica i evanđelje iz Vazmenoga bdjenja. Predlaže se da se navještaj tih odlomaka rasporedi među članovima obitelji, prema prilikama i mogućnostima. Iza svakoga čitanja slijede Otpjevni psalam i Molitva, koju izgovara predvoditelj slavlja.

 

Prvo čitanje                         Post 1, 1.26-31a

Vidje Bog sve što je učinio: i bijaše vrlo dobro.

Čitanje Knjige Postanka

U početku stvori Bog nebo i zemlju. I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!«

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,
na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih.

I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!« I doda Bog: »Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života – neka je za hranu sve zeleno bilje!« I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam       Ps 104, 1-2a. 5-6. 10.12. 13-14. 24.35c

Radi zajedničkoga pjevanja Psalam se može slušati na poveznici Pošalji duha svojega.

Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Zemlju si stavio na stupove njene:
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom,
iznad bregova stajahu vode.

Izvore svraćaš u potoke
što žubore među brdima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske
i pjevaju među granama.

Ti natapaš bregove iz dvorova svojih,
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Ti daješ te niče trava za stoku
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

P.    Pomolimo se.

Bože, ti si čovjeka divno stvorio, a još divnije otkupio.
Daj da se snagom duha tako opiremo zavodljivosti grijeha
da zaslužimo doći k vječnim radostima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Drugo čitanje         Izl 14, 15 – 15, 1a

Izraelci su išli suhim posred mora.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Reče Gospodin Mojsiju:» Zašto vičeš k meni?« »Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospodin kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.«

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći. Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, sinovi Izraelovi siđoše usred mora na osušeno dno, a vode im stajahu kao bedem zdesna i slijeva. Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči kotače njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca!« - poviču Egipćani, »jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!« Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani bježeći, jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva. Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.

Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu:

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam       Izl  15, 1-6. 17-18.

Radi zajedničkoga pjevanja Psalam se može slušati na poveznici Zapjevat ću Gospodinu.

Pripjev:     Zapjevat ću Gospodinu, jer su slavom proslavi

Zapjevat ću Gospodinu jer se slavom proslavio!
Konja i konjanika u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma Gospodin
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti,
on je Bog oca moga, njega ću veličati.

Gospodin je ratnik vrstan,
Jahve je ime njegovo.
Kola faraonova i vojsku mu u more baci;
cvijet njegovih štitonoša More crveno proguta.

Valovi ih prekriše;
poput kamena u morske potonuše dubine.
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči;
desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.

Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine,
na mjestu koje ti, Gospodine, svojim učini boravištem,
Svetištem, Gospodine, tvojom rukom sazidanim.
Vazda i dovijeka Jahve će kraljevati.«

P.    Pomolimo se.

Bože, u svjetlu Novoga zavjeta vidimo smisao tvojih davnih čudesa:
Crveno more predstavlja krsnu vodu,
a narod židovski, oslobođen ropstva,
predoznačuje kršćanski narod.
Daj da po vjeri svi narodi svijeta postanu tvoj odabrani narod
i preporode se na novi život darom tvoga Duha.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Treće čitanje           Iz 55, 1-11

Dođite k meni i duša će vam živjeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;
ako novaca i nemate, dođite.

Bez novaca i bez naplate
i uživajte vino i mlijeko!

Zašto da trošite novac na ono što kruh nije
i nadnicu svoju na ono što ne siti?

Mene poslušajte, i dobro ćete jesti
i sočna ćete uživati jela.

Priklonite uho i k meni dođite,
poslušajte, i duša će vam živjeti.

Sklopit ću s vama Savez vječan,
Savez milosti Davidu obećanih.

Evo, učinih te svjedokom pucima,
knezom i zapovjednikom narodima.

Evo, pozvat ćeš narod kojine poznaješ,
i narod koji te ne zna dohrlit ćek tebi

radi Gospodina, Boga tvojega,
i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.

Tražite Gospodina dok se može naći,
zovite ga dok je blizu!

Nek bezbožnik put svoj ostavi,
a zlikovac naume svoje.

Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati,
k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Jer misli vaše nisu moje misli
i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin.

Visoko je iznad zemlje nebo,
tako su puti moji iznad vaših putova,
i misli moje iznad vaših misli."

Jest, kao što dažd i snijeg s neba silaze
i ne vraćaju se onamo
dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni
da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,

tako se riječ koja iz mojih usta izlazi
ne vraća k meni bez ploda,

nego čini ono što sam htio
i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam       Iz 12, 2-6.

Radi zajedničkoga pjevanja Psalam se može slušati na poveznici S radošću ćete crpsti vodu.

Pripjev:   S radošću ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

P.    Pomolimo se.

Bože, ovu presvetu noć obasjavaš slavom Gospodnjeg uskrsnuća.
Oživi u nama duh posinstva,
što smo ga u krštenju primili:
obnovi nas u tijelu i duhu,
da ti služimo iskrena srca.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Poslanica     Rim 6, 3-11

Krist, pošto uskrsnu od mrtvih, više ne umire.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam       Ps 118, 1-2.16-17.22-23

Pripjev:   Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Evanđelje    Mt 28, 1-10

Uskrsnu i ide pred vama u Galileju.

Pjevano evanđelje množe se sluišati na ovoj poveznici: Evanđelje po Mateju.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

                 Riječ Gospodnja.

 

Razmatranje o Božjoj riječi

Slijedi meditacija na temelju naviještenih biblijskih čitanja. Predvoditelj slavlja ili drugi roditelj mogu čitati sljedeći tekst.

1. Dvije Marije pred otvorenim i praznim Isusovim grobom više ne znaju što bi mislile. Niti jedno od njihovih obrazloženja nije moglo obuhvatiti ono što su doživjele i vidjele, nije moglo objasniti istinu događaja kojemu su bile svjedokinje. Zbog toga su dopustile da im progovori poruka koja je tumačila činjenice: »Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.«

Ta stvarnost je bila prevelika da bi mogla biti prešućena. I postale su navjestiteljice novoga početka; novoga obzora koji se tada otvorio: ako je Isus uskrsnuo, smrt je pobijeđena; ako je on živ, tada nitko ne treba biti zarobljenik u okovima zla i smrti; nitko nije prisiljen biti ponižen pred zloćom, nasiljem i nepravdom.

2. Žene su napustile grob žurno, sa strahom i velikom radošću, želeći javiti apostolima. Kršćanska vjera, kada se rađa iz stvarnoga iskustva, postaje nezadrživom snagom. Premda može stanovito vrijeme imati svoj skriveni tijek, prije ili kasnije javlja se iznenađujućom svježinom, kao prvoga dana. Isusovi su protivnici brižno i pozorno kamenom zapečatili Isusov grob. Evanđelist Matej svojim opisom daje do znanja da su njega, ono što je govorio i činio, željeli zatvoriti u grobu, pokriti kamenom zauvijek. Zbog toga toliki nadzor, osiguranja, nepristupačnost. Kao da je u njima živjela slutnja mogućega nastavka, ali nipošto onakvog kakav se ostvario.

Taj je napor bio uzaludan. Savez koji je Bog želio sklopiti sa svojim narodom, ona veza koja je utemeljena na daru života svega stvorenoga, u Isusovu tijelu ima svoj konačni izražaj. Njegova ljudskost nije jedna od tolikih, nego je ona sama objava ljubavi koju niti smrt ne može narušiti, tjelesna prisutnost vječne Riječi, nama dostupna u Licu, koje možemo razmatrati, i u Imenu koje možemo izgovarati.

3. Ideologije se mogu pojaviti i nestajati; nauk, čak i vrlo istančan, prije ili kasnije ostavlja ljude ravnodušnima; jer ne griju srce, jer ne otvaraju slobodi. Kristovo uskrsnuće daje istinski život, jer nas zahvaća cjelovito, u svim porama, ne ostavljajući niti jedno pitanje nedodirnutim, nudeći odgovor koji u konačnici svakomu dijelu našega bića i života govori: Vi se ne bojte! U tim riječima anđela dvjema Marijama možemo pronaći svu ljepotu kršćanske ‘revolucije’ smisla i kulture života i ljubavi. Razumljiv je početni strah, izazvan neobjašnjivim pojavama.

Što učiniti pred nečim što nas nadilazi, za što nema obrane, a spoznaja je premalena da bi nas utješila? Umorni smo od vijesti o umiranju, sukobima, nemirima, nepravdama i očaju. Zajedno s time otkrivamo koliko smo ovisni o tome istom svijetu koji ne želimo, u kojemu smrt polaže pravo na posljednju riječ o svemu. Koliko je samo brige i oholosti u težnji za posvemašnjom sigurnošću; koliko strepnje za materijalnim dobrima; koliko truda oko ugleda i moći. Svakoga trenutka se želi izbjeći i najmanja opasnost, bez stvarne brige za druge. Sve su to pokušaji da se Isusa zapečati ispod kamena naše sebičnosti!

4. Nije ovdje! Uskrsnuo je!Anđeo poziva da ostavimo mjesto na kojemu smo naviknuti tražiti, stvarati planove, gajiti svoja očekivanja, oplakivati neuspjehe. Uskrs nam daje snagu prevladavanja tjeskobe i zdvajanja i otkriti Božji svijet, svijet uskrsnuća mrtvih, vječni život koji daje radost i mir u zemaljskome dijelu našega postojanja.

Ovo je noć povezanosti, uzajamnosti, novosti koja ne dopušta zlu da nas zadrži u dovršavanju obreda umiranja, nego nas upućuje tamo gdje je naš život s Kristom. Marije su tražile raspetoga Isusa Nazarećanina, a susrele su živoga Krista Spasitelja. To je Uskrs. U raspetosti i porazu sve počinje iznova. Ne živimo li upravo tu stvarnost? Vjera nije za neko drugo vrijeme. Ona je za sada i za nas. Bog nam je progovorio svojom Riječju. I ona je za danas – za nas.

(priredio: Mons. Ivan Šaško)

Može se ostati nekoliko trenutaka u tišini i razmatranju. Članovi obitelji mogu i sami izreći svoj doživljaj Božje blizine i njegove ljubavi.

 

Obnova dara vjere

Uskrsnuće je temelj kršćanske vjere. Zato obnova dara vjere i obnova krsnih obećanja imaju važno mjesto u slavlju vazmenoga bdjenja. Predvoditelj uvede u taj čin sljedećim riječima:

P.    »Nije ovdje, nego uskrsnu«, riječi su kojima se anđeli obraćaju onima koji traže Isusa na njegovu grobu. Možda nam se sve to čini nerealnim, tlapnjom, kako se to činilo i apostolima koji čuše da je Krist uskrsnuo. Doista, potrebno je s vjerom prihvatiti tu Kristovu uskrsnu nenavezanost na mjesto. Taj »nije ovdje, nego« govori o nužnosti svjetla vjere. Uskrsnućem je Krist nadišao ljudsku vremensku i mjesnu određenost. Nije ovdje, nego…Naša vjera ne smije biti zaokupljena prvim dijelom toga anđeoskoga proglasa, tim nije ovdje, već onim nego…Kao kršćani ne tražimo Krista koji će biti pojavan i blizak kao što su nam bliski ljudi, ne tražimo ga kao onoga koji će nam govoriti kao što nam govore ljudi… Vjera je jedan veliki »nego« svoj zbilji svijeta i svemu ljudskome iskustvu. Taj nego staje u riječ »Uskrsnu!«. Iz prihvaćanja nove Kristove zbilje preobražava se naša vjera, naše poimanje svijeta, naše prihvaćanje života i ljudi s kojima dijelimo život. Upravo taj nego čini kršćane danas strancima, ponekad čudacima u svijetu. Kršćani su prvi ondje gdje ljudi trebaju pomoć, gdje su ugroženi i ostavljeni. To čine ne zbog brige za ljepotu ovoga svijeta, već zbog onoga kristovskoga nego, koji nam nije uvijek jasan i koji u nama uvijek budi novu čežnju i novo prosvjetljenje.

U otvorenost daru toga božanskoga svjetla, koje rasvjetljuje put onkraj smrti, ispovjedimo vjeru koju smo u Crkvi naslijedili od svetih apostola:

Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Predvoditelj slavlja zaključi čin obnove dara vjere sljedećom molitvom:

P.    Svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista,
       koji nas je u otajstvu krštenja preporodio vodom i Duhom Svetim
       i koji nam je dao oproštenje grijeha,
       neka čuva u nama svoju milost
       i ljepotu božanskoga života,
       po istome Kristu Gospodinu našemu.

S.    Amen.

P.    Svi koji se u Krista krstismo,
       Kristom se zaodjenusmo.

S.    Aleluja! Aleluja!

 

Sveopća molitva

Ujedinjeni vezom vjere,
koju nam je svojim uskrsnućem rasvijetlio Gospodin naš Isus Krist,
uputimo molitve njegovu i našemu nebeskom Ocu,
moleći za čitavu Crkva i za sav svijet.
Molimo zajedno:

Usliši nas, Oče nebeski.

Molitvene zazive mogu moliti članovi obitelji naizmjenice.
Prikladno je ovdje uključiti djecu.

 1. Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve, tvoga izabranoga naroda,
  da u otvorenosti tvome Duhu
  uvijek spremno prihvaća riječ koju joj upućuješ
  te bude blagovjesnica spasenja svim ljudima, molimo te.
 2. Posveti, Gospodine, u svojoj istini papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I.i sve pastire Crkve:
  okrijepi ih svetošću života
  i daj im mudrosti koja umije gledati onkraj prolaznoga,
  da strpljivo izgrađuju zajedništvo Crkve
  i tvoj narod vode sigurnim putem spasenja,
  molimo te.
 3. U svima koji su preporođeni svetim sakramentom krštenja
  obnovi svjetlo pouzdane vjere;
  pomozi im da milost koju si im udijelio
  čuvaju trajnom otvorenošću tvome božanskom promislu i vodstvu,
  molimo te.
 4. Budi blizu, Gospodine, svima koji su pogođeni zarazom bolesti,
  okrijepi sve koji se trude oko sigurnosti i zdravlja ljudi,
  a sve koji su zaraženi strahom za budućnost
  ispuni mirom koji samo ti daješ, molimo te.
 5. Vrati, Gospodine, mir u srca svih koji su zahvaćeni potresom,
  utješi one koji su ostali bez sigurnoga doma
  i koji strahuju za budućnost svojih obitelji:
  ne uskrati im nade i pouzdanja u tebe,
  a u svima nama probudi osjećaj sućutne i djelatne ljubavi
  koja nesebično pomaže i vraća radost života, molimo te.
 6. Obnovi snagu vjere i ljepotu iskrene ljubavi u ovoj tvojoj obitelji:
  ne dopusti da kušnje i nevolje života urode nesigurnošću i strahom;
  rasprši naše sumnje, ozdravi sve što je grijehom ranjeno,
  okrijepi nas u radosnome zajedništvu vjere
  i učvrsti pouzdanje u tebe, molimo te.
 7. Pohodi svojom milošću sve ojađene i osamljene, sve stare i nemoćne;
  daruj mir umirućima i utjehu uplakanima,
  da svjetlo vjere rasvijetli tamu koja ih obuzima, molimo te.
 8. Primi u svoj nebeski mir našu pokojnu braću i sestre,
  osobito one koji su umrli u nevoljama bolesti koja nam prijeti
  kao i one koji život izgubiše u posljedicama potresa,
  a njihove obitelji okrijepi nadom koju nam daješ Kristovim uskrsnućem,
  molimo te.

Ovdje se mogu dodati i posebne molitvene nakane obitelji: za odsutne članove, za bolesne, za susjede…

P.    Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom
       koju nas je naučio Krist Gospodin.

S.   Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

P.    Izbavi nas, nebeski Oče, od svakoga zla,
prodahni nas spremnošću da se u nama i po nama ispunja tvoja volja,
okrijepi nas vjerom u uskrsnuće
te jednom budemo dostojni dara vječnoga života.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Duhovna pričest

P.    Krist Gospodin ostavio je svojoj Crkvi sakrament euharistije kao trajan spomen svoje smrti i uskrsnuća. On je po snazi euharistije u svojoj Crkvi trajno prisutan, trajno ju hrani za život koji ne prolazi. Euharistija je lijek besmrtnosti, hrana vječnosti. U nemogućnosti da u ovoj svetoj noći pristupimo euharistijskome stolu, otvorimo svoje duše snazi duhovne pričesti kako bismo se mogli sjediniti s uskrslim Gospodinom našim Isusom Kristom te u svojim životima osjetili snagu vječnoga života.

Svi zastanu kratko u tišini kajući se za grijehe. Potom svi zajedno mole zaziv:

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

       Svi zastanu kratko u tišini sjedinjujući se s Gospodinom Isusom Kristom.
       Potom svi zajedno mole zaziv:

P.    Gospodine Isuse Kriste,
koji si nam u otajstvu euharistije ostavio divan spomen svoje ljubavi,
u nemogućnosti da te sada primim na sakramentalan način
izričem ti svoju ljubav
i čeznuće da budem jedno s tobom;
smjerno te molim: otvori vrata moga srca
i po snazi svoga Duha nastani se u meni
kako bih osjetio i sa svojim bližnjima dijelio
ljepotu zajedništva s tobom.
Rasvijetli me svjetlom svoga uskrsnuća
koje rasvjetljuje sve tmine i sav život.
Predajem ti svega sebe i sjedinjujem se s tobom.
Ne dopusti da se ikada odijelim od tebe.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

S.    Amen.

Završetak molitvenoga slavlja

P.    U ovoj svetoj vazmenoj noći
       blagoslovio nas svemogući Bog
       i čuvao nas od svakoga grijeha.

S.    Amen.

P.    Onaj koji nas je rasvijetlio uskrsnućem svoga Sina
       neka nam dade i dijela u svojoj vječnosti.

S.    Amen.

P.    Bog koji nas je po krštenju preporodio na novi život
       okrijepio nas svjetlom vjere
       da radosno hodimo u ljepoti njegove ljubavi.

S.    Amen.

P.    Blagoslov Boga svemogućega neka siđe na nas
       i ostane vazda nad nama.

S.    Amen.

Potom svi zajedno mogu zapjevati neku pjesmu: Kraljice neba, raduj se.

ili se izmoli pozdrav Blaženoj djevici Mariji.

 

P.    Kraljice neba, raduj se, aleluja!

O.   Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja!

P.    Uskrsnu kako je rekao, aleluja!

O.   Moli za nas Boga, aleluja!

P.    Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja!

O.   Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

P.    Pomolimo se.
       Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet
       uskrsnućem svoga Sina,
       Gospodina našega Isusa Krista,
       daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji,
       postignemo radosti vječnoga života.
       Po istom Kristu Gospodinu našem.

O.   Amen.

 

 

Priredio:
Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji
www.hilp.hr

Zagreb, travanj 2020.

 

Preneseno sa: http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/molitveno-slavlje-vazmenoga-bdjenja-u-obitelji-1266.html