Jerihonsko bdijenje u sv. Trojice

U organizaciji inicijative 40 dana za život , u našoj crkvici sv. Trojice organizira se Jerihonsko bdijenje kroz sedam dana neprestanog klanjanja pred Presvetim u nakanu za nerođene od 12.-19. prosinca. Uz klanjanje biti će i misa svaki dan u 19 sati. Program počinje u četvrtak večernjom misom u 19 sati.