ŽUPNE OBAVIJESTI - 20. NEDJELJA KROZ GODINU - 18.08.2019.

U ovom tjednu slavimo:

         Ponedjeljak: Sv. Ljudevit, biskup

         Utorak: Sv. Bernard, opat i crkveni naučitelj

         Srijeda: Sv. Pio X, papa

         Četvrtak: Blažena Djevica Marija Kraljica

         Petak: Sv. Ruža Limska, djevica

         Subota: SV. BARTOL, apostol

Kroz ovaj tjedan nema posebnih događanja.

U našem samostanu je jučer bila primopredaja službe gvardijana. Novi gvardijan samostana na Poljudu i župni vikar u župi sv. Trojice je fra Anselmo Stulić. Dolazi nam iz Zadra gdje je bio gvardijan samostana sv. Frane.

Na oglasnoj ploči imate popis djece, njihov uspjeh u školi i zahvalno pismo učenika koja se školuju u Kongu kroz kumstva naših vjernika. Školovanje jednog djeteta kroz godinu dana stoji 50 eura za osnovnu i 100 eura za srednju školu. Školovanje na fakultetu stoji 300 eura. Još ćemo dobiti naknadni popis djece za 19 kumova koju su uplatili kumstva. Pozivamo vjernike da obnove svoja kumstva i primamo nova kumstva od vjernika koji se žele uključiti u ovu akciju. Pismo s ocjenama je u sakristiji i kumovi ga mogu preuzeti.

Tisak: novi brojevi: Glasa koncila i Živo Vrelo