PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA SV. ANTE NA POLJUDU 2017.

TRODNEVNICA:

predvodi fra Ivan Matić, voditelj Kuće susreta TABOR u Samoboru
 

10.06.2017. (subota)

10.00 - 12.00 sati – DUHOVNA OBNOVA Tema: OČE SAČUVAJ IH U SVOME IMENU

17.00 sati – DUHOVNA OBNOVA

18.30 sati – pobožnost sv. Anti

19.00 sati – sv. Misa

20.00 sati – duhovno bdijenje
 

11.06.2017. (nedjelja)

9.00 sati – sv. Misa

11.30 sati – sv. Misa u samostanskoj crkvi - predvodi fra Ivan Matić (pjeva VIS ABBA)

17.00 sati – DUHOVNA OBNOVA Tema: FRANJEVAŠTVO

18.30 sati – pobožnost sv. Anti

19.00 sati – sv. Misa - predvodi fra Ivan Matić

20.00 sati – večer meditacije sa slugom Božjim fra Ivanom Peranom, klaustar samostana
 

12.06.2017. (ponedjeljak)

10.00 - 12.00 sati – DUHOVNA OBNOVA Tema: DOĐITE K MENI SVI VI UMORNI I OPTEREĆENI

Molitva za ozdravljenje, Ispovijed i bolesničko pomazanje

17.00 - 18.30 sati – DUHOVNA OBNOVA

18.30 sati – pobožnost sv. Anti

19.00 sati – sv. Misa

20.00 sati – duhovno bdijenje
 

13.06.2017. (utorak) BLAGDAN SV. ANTE

6.00 sati – sv. Misa

7.00 sati – sv. Misa

8.00 sati – sv. Misa

9.00 sati – sv. Misa

10.00 sati – sv. Misa (pjeva župni zbor)

11.00 sati – sv. Misa

17.00 sati – sv. Misa (misa s blagoslovom djece i ljiljana – pjeva VIS ABBA)

– predvodi fra Ivan Matić

19.00 sati – procesija oko samostana i svečana sv. Misa (pjeva župni zbor)

– predvodi mons. Jure Bogdan, biskup, vojni ordinarij